Page Banner

AI-BASED TECH TRANSFER

Hand holding magnifying glass

Privacy policy

**Privacy Statement Scout in Science B.V. **

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Naast onderstaand privacy statement zijn onze applicaties zo ontworpen dat gebruikers zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

Scout in Science B.V., gevestigd aan Kolweg 53, 7451 AB Holten (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact met Scout in Science Website: https://scoutinscience.com Adres: Kolweg 53, 7451 AB Holten Telefoonnummer: +31 (0)85 06 00 036 E-mailadres: xx@scoutinscience.com

Gilles Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Scout in Science B.V. Hij is te bereiken via gilles@scoutinscience.com

Verwerking persoonsgegevens Scout in Science B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Voor- en achternaam • E-mailadres

Scout in Science B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Als gebruiker heb je de mogelijkheid meerdere persoonsgegevens met ons te delen in het profiel. De reden voor het kunnen delen van deze gegevens is functioneel. Zo kunnen onze applicaties gebruikt worden voor het zoeken naar kansen voor valorisatie met behulp van ‘big data’.

Als gebruiker ben je onderdeel van een community. Het kan zijn dat de beheerder van de community van haar gebruikers verlangt bepaalde gegevens te delen. Afspraken hierover worden tussen de gebruiker(s) en de betreffende community beheerder gemaakt.

Geautomatiseerde besluitvorming Scout in Science B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scout in Science B.V.) tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens Scout in Science B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: • Voor- en achternaam, e-mailadres: de gegevens worden 2 jaar na deactivatie van het account bewaard. De reden hiervoor is dat onze klanten te maken kunnen hebben met inspecties/ accreditaties.

Delen van persoonsgegevens met derden Scout in Science B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Scout in Science B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De persoonsgegeven worden niet buiten de EU gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Scout in Science B.V. gebruikt voornamelijk technische en functionele cookies. Voor analytische cookies gebruiken wij Plausible. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Marketing doeleinden: Wij gebruiken jouw informatie voor marketing-doeleinden, waaronder: We gebruiken jouw contactgegevens om je periodiek updates te sturen met betrekking tot de dashboard, wetenschappelijk nieuws en relevante industriele events. Je kan eenvoudig deze informatie uitzetten, en op elk moment. Hiervoor hoef je alleen maar op de ‘unsubscribe’ link the klikken in de betreffende mail, of ons direct een mailtje sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar de Functionaris Gegevensbescherming of naar gilles@scoutinscience.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Scout in Science B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Scout in Science B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Scout in Science B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@scoutinscience.com.

Contact

Connect-U Ariënsplein 1 7511 JX Enschede Nederland

+31 (0)85 06 00 036

info@scoutinscience.com