Page Banner

OVERHEIDS-INSTELLINGEN

Wij bieden overheidsinstanties een dynamisch platform en inzichten om onderzoek met een grote impact te identificeren en te evalueren, en zo de kloof te overbruggen bij het identificeren van transformatieve mogelijkheden in nationale technologische vooruitgang.

Wij bieden overheidsinstanties een dynamisch platform en inzichten om onderzoek met een grote impact te identificeren en te evalueren, en zo de kloof te overbruggen bij het identificeren van transformatieve mogelijkheden in nationale technologische vooruitgang.

From Research to Society: The Technology Transfer Process

From Research to Society: The Technology Transfer Process

magnifier glass

Technological Landscape Challenges

Overheidsinstellingen staan vaak voor de uitdaging om op de hoogte te blijven van het snel veranderende technologische landschap. Ondanks de overvloed aan onderzoekspublicaties en patenten blijft het identificeren en begrijpen van de dynamiek van technologieontwikkeling binnen de nationale context een complexe taak. Overheden krijgen inzicht in de huidige stand van de technologie en verbinden instellingen, onderzoekers en domeinen om te bepalen waar talent en middelen geconcentreerd zijn. Deze kennis is cruciaal voor het nationaal monitoren en voor het nemen van beslissingen over financiering en het effectief ondersteunen van het ecosysteem.

Technological Landscape Challenges

Overheidsinstellingen staan vaak voor de uitdaging om op de hoogte te blijven van het snel veranderende technologische landschap. Ondanks de overvloed aan onderzoekspublicaties en patenten blijft het identificeren en begrijpen van de dynamiek van technologieontwikkeling binnen de nationale context een complexe taak. Overheden krijgen inzicht in de huidige stand van de technologie en verbinden instellingen, onderzoekers en domeinen om te bepalen waar talent en middelen geconcentreerd zijn. Deze kennis is cruciaal voor het nationaal monitoren en voor het nemen van beslissingen over financiering en het effectief ondersteunen van het ecosysteem.

Strategische ecosysteem monitor

Het platform van ScoutinScience biedt overheidsinstanties inzicht in het technologische ecosysteem door middel van monitoring. Door het analyseren van de mate waarin technologieën gereed zijn en de link naar sustainable development goals, biedt ons platform een beknopt overzicht van onderzoekspublicaties en spinoff-ontwikkelingen. Dit maakt gefundeerde besluitvorming over financiering en beleid mogelijk en identificeert de belangrijkste gebieden voor strategische investeringen en duurzame innovatie.

Hoe werken wij met overheidsinstellingen?

An illustration of a building and a hand holding a magnifying glass.

Stap 1:

Bepaal de scope

Samen bepalen we de zoekparameters om aan uw behoeften te voldoen, of het nu gaat om het opsporen van innovaties binnen een specifiek domein op nationaal niveau, onderzoek van technische universiteiten of wereldwijd domeinspecifiek onderzoek. Ons doel is om onze service af te stemmen op uw doelstellingen. We identificeren nuttige filters voor uw zoekopdracht, zoals Technology Readiness Levels (TRL) voor technologische volwassenheid, afstemming op Sustainable Development Goals (SDG) voor impactvolle investeringen, en meer. Deze filters verfijnen de zoekopdracht en zorgen voor relevantie en specificiteit voor uw doelen.

Stap 2:

Gegevens verzamelen

Door gebruik te maken van onze uitgebreide ervaring met diverse databases, waaronder die met betrekking tot onderzoek, patenten en startups, verzamelen we relevante gegevens die voldoen aan uw zoekcriteria. Onze aanpak garandeert een uitgebreide gegevensverzameling, waarbij een breed spectrum aan informatie wordt vastgelegd. Na het verzamelen transformeren we deze gegevens in een intuïtief, interactief dashboardformaat. Deze stap is cruciaal voor het vergemakkelijken van de analyse, zodat u trends, patronen en correlaties in de gegevens kunt visualiseren.

Stap 3:

Inzichten verwerven en kansen identificeren

Ontvang een uitgebreid overzicht van het technologische landschap binnen het door u gedefinieerde bereik. Ontdek trendsettende technologieën, succesvolle onderzoeksgroepen of universiteiten en geef aan waar strategische investeringen kunnen leiden tot impactvolle innovaties. Deze stap levert de informatie die nodig is om weloverwogen beslissingen te nemen over toekomstige investeringen en beleidsrichtingen.

Probeer onze demo!

An iMac with the ScoutinScience dashboard on the screen.

We werken met:

Untitled design-4.png

Contact

Connect-U Ariënsplein 1 7511 JX Enschede Nederland

+31 (0)85 06 00 036

info@scoutinscience.com