Page Banner

NIEUWS

Office Manager Job - Organized, Efficient & Passionate

English version below

Dutch Vacaturedetails Dienstverband Parttime

Kwalificaties Office Manager: 3 jaar (Vereist) Nederlands (Vereist) Engels (Vereist) HBO (vereist)

Volledige vacaturetekst OFFICE MANAGER, MET INTERESSE IN WETENSCHAP EN INNOVATIE Op onze nieuw te betrekken locatie in Enschede zoeken wij een enthousiaste officemanager die ScoutinScience helpt op te schalen naar een volwaardige scale-up op administratief, HR en organisatorisch vlak.

ScoutinScience Bij ScoutinScience geloven we dat kunstmatige intelligentie en big data kan worden gebruikt om de technologiekansen in wetenschap te vinden, resulterend in meer innovatie en maatschappelijke impact. Samen met jou en iedereen in ons gepassioneerde team, gaan wij de wereld veroveren. De klanten van ons product zijn (technische) universiteiten, bedrijven met een R&D afdeling en publieke instellingen. Ons doel is om wereldwijd de output van technologieoverdracht in 5 jaar te verdubbelen.

Profiel Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als administratief medewerker en/of officemanager en je bent gewend te werken op hbo-niveau. Je bent behulpzaam, hebt organisatorisch overzicht en je vindt het een uitdaging om ons mee te helpen te groeien. Gezien de internationale samenstelling van het team ben je de Engelse taal in schrijven en taal machtig. Je werkzaamheden zijn: Finance: Boekhouding (Twinfield) bv. het boeken van inkoop- en verkoopfacturen; Facturatie; De contactpersoon met de accountant; Officemanagement: Agendabeheer; Ondersteuning event planning; Ondersteunende taken managementteam. HR: De loon, uren en vakantie administratie; HR-administratie zoals declaratie verwerking; Het zorgdragen voor een representatief kantoor voor klant en medewerker.

Wij verwachten verder van jou het volgende: Je komt uit (de regio van) Enschede Je bent een aanpakker (“can do” mentaliteit) Je bent flexibel; als je ergens bij moet springen vind je dat geen probleem Je bent collegiaal, maar kunt ook prima zelfstandig aan de slag Je bent 16-24 uur per week beschikbaar

Over het huidige team We zijn een jong bedrijf met een gepassioneerd team dat hard groeiende is en waarin genoeg ruimte is om jezelf te ontwikkelen. We nemen nieuwe collega’s graag mee in wat we doen en waar we heen willen. Doelen halen vieren we met zijn allen en aan het einde van de week doen we graag een borrel.

Wat bieden wij jou? De start-up ervaring met doorgroeimogelijkheden; Leuke en inspirerende werkomgeving; Een marktconform salaris; Hybride werken; Enthousiaste en betrokken collega’s bij een internationaal opererend bedrijf Een baan bij een innovatief bedrijf dat de wereld een beetje beter maakt door innovatieve wetenschap te ontdekken.

Interesse? Reageer direct even met je cv op diana@scoutinscience. Of solliciteer direct op onze LinkedIn https://www.linkedin.com/jobs/view/3441713432 Soort dienstverband: Parttime.

Rooster: ma-vr – in overleg in te delen naar beschikbare dagen

English Job details Employment: Part time

Qualifications Experience in an Office Managment position: 3 years (Required) Dutch (Required) English (Required) HBO (required)

Full job description OFFICE MANAGER, WITH INTEREST IN SCIENCE AND INNOVATION At our new location in Enschede we are looking for an enthusiastic office manager who will help ScoutinScience in transitioning to a full-fledged scale-up on an administrative, HR and organizational level.

ScoutinScience At ScoutinScience we believe that artificial intelligence and big data can be used to find the technology opportunities in science, resulting in more innovation and societal impact. Together with you, and everyone in our passionate team, we will conquer the world. The customers of our product are (technical) universities, companies with an R&D department and public institutions. Our goal is to double global technology transfer output in 5 years.

Profile You have at least 3 years of experience as an administrative assistant and/or office manager and you are used to working at a higher professional education level. You are helpful, have an organizational overview and you find it a challenge to help us grow. Given the international composition of the team, you are fluent in English.

Your activities are: Finance; Accounting (Twinfield) e.g. booking purchase and sales invoices; Billing; You will be the contact person with the accountant; Office management: Calendar management; Support event planning; Supporting tasks management team.

HR: The wages, hours and holiday administration; HR administration such as expenses processing; Ensuring a representative office for customer and employee.

We also expect the following from you: You come from (the region of) Enschede You are a go-getter (“can do” mentality) You are flexible; You are a team player, but you can also work independently You are available 16-24 hours a week

About the current team We are a young company with a passionate team that is growing fast and in which there is enough room to develop yourself. We like to involve new colleagues in what we do and where we want to go. On Fridays, we like to celebrate achieving goals and have a drink with our team.

What do we offer you? The start-up experience with career opportunities; Fun and inspiring work environment; A competitive salary; Hybrid work schedule; Enthusiastic and committed colleagues at an internationally operating company; A job at an innovative company that makes the world a little better by discovering innovative science.

Interested? Respond immediately with your resume at diana@scoutinscience Or apply directly on our LinkedIn https://www.linkedin.com/jobs/view/3441713432 Type of employment: Part-time.

Schedule: Mon-Fri – to be arranged according to available days in consultation

Office manager job post.png

Deel dit item!

We werken met:

Untitled design-4.png

Contact

Connect-U Ariënsplein 1 7511 JX Enschede Nederland

+31 (0)85 06 00 036

info@scoutinscience.com